Contratación de persoal

 

(20-12-13) Resultado final do proceso selectivo para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de operario de protección civil, por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria o seu titular, ata a reincorporación do seu titular.

Descargar pdf.

 

(18-12-13)  Resultado do exercicio teórico para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de operario de protección civil, por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria o seu titular, ata a reincorporación de seu titular.

Descargar pdf.

 

(17-12-13) Resultado da baremación de méritos da fase de concurso para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de operario de protección civil, por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria o seu titular, ata a reincorporación de seu titular.

Descargar pdf.

 

(16-12-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de operario de protección civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria o seu titular, ata a reincorporación de seu titular.

Descargar pdf.

 

(10-12-13) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de operario de protección civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria o seu titular, ata a reincorporación de seu titular.

Descargar pdf.

 

(25-11-13) Convocatoria para cubrir en réxime de internidade unha praza de operario de Protección Civil  por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria a seu titular, ata a reincorporacion da mesma, por concurso-oposición.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(20-11-13) Relación de candidatos aprobados nas probas realizadas para contratar a 17 operarios do Plan de Emprego da Deputación de Pontevedra.

Descargar pdf.

 

(05-11-13) Convocatoria contratar a 17 peóns subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do II Plan Provincial de Emprego 2013.

Descargar bases.

 

(05-11-13) Convocatoria para contratar a un Orientador Laboral por concurso - oposicion.

Descargar bases.

 

(31-10-13) Resultados das probas do proceso selectivo para a contratación de tres peóns subvencionados pola Conselleria de Traballo e Benestar (relación laboral de duración determinada do 4 de novembro de 2013 ata o 3 de maio de 2014).

Descargar pdf.

 

(30-10-13) Resultados das probas do proceso selectivo para a contratación de tres peóns subvencionados pola Conselleria de Traballo e Benestar (relación laboral de duración determinada do 4 de novembro de 2013 ata o 3 de maio de 2014).

Descargar pdf.

 

(30-10-13) Resultados das probas do proceso selectivo para a contratación dun conductor subvencionado pola Conselleria de Traballo e Benestar (relación laboral de duración determinada do 4 de novembro de 2013 ata o 3 de maio de 2014).

Descargar pdf.

 

(21-10-13) Convocatoria para contratar a un oficial de 1ª conductor subvencionado pola Consellería de Traballo e Benestar ao abeiro da Orde 3 de maio de 2013, para o desenvolvemento da obra/servizo ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE ESPAZOS RURAIS.

Descargar pdf.

 

(21-10-13) Convocatoria para  contratar a tres peóns subvencionados pola Consellería de Traballo e Benestar ao abeiro da Orde 3 de maio de 2013, para o desenvolvemento da obra/servizo ACONDICIONAMENTO DE ACCESOS AO CASCO URBANO.

Descargar pdf.
 

(21-10-13) Convocatoria para contratar a tres peóns subvencionados pola Consellería de Traballo e Benestar ao abeiro da Orde 3 de maio de 2013, para o desenvolvemento da obra/servizo ACONDICIONAMENTO E MELLORA DE ESPAZOS RURAIS.

Descargar pdf.

 

(01-09-13) Resultado da proba práctica e resultados finais da praza de sustitución para protección civil.

Descargar resultados proba práctica.

Descargar resultados finais.

 

(22-08-13) Resultado final das probas do proceso de selección para a cobertura dunha praza de profesor de educación musical para o CMUS Profesional da Estrada.

Descargar pdf.

 

(21-08-13) Resultado final das probas do proceso de selección para a cobertura dunha praza de profesor de frauta para o CMUS Profesional da Estrada.

Descargar pdf.

 

(20-08-13) Resultado final das probas do proceso de selección para a cobertura dunha praza de profesor de clarinete para o CMUS Profesional da Estrada.

Descargar pdf.

 

(16-08-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos para a contratación de 1 profesor de clarinete para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(16-08-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos para a contratación de 1 profesor de frauta traveseira para o Conservatorio de Música.

Descargar pdf.

 

(16-08-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos para a contratación de 1 profesor de educación musical para o Conservatorio de Música.

Descargar pdf.

 

(14-08-13) Resultados da proba teórica para cubrir unha praza de operario de Protección Civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria o seu titular, ata a reincorporación de seu titular.

Descargar pdf.

 

(13-08-13) Resultados das probas para contratar a un Normalizador Lingüístico.

Descargar pdf.

 

(12-08-13) Listado provisional de admitidos e excluidos para a contratación de 1 profesor de clarinete para o Conservatorio Municipal.

Descargar pdf.

 

(12-08-13) Listado provisional de admitidos e excluidos para a contratación de 1 profesor de frauta traveseira para o Conservatorio de Música.

Descargar pdf.

 

(12-08-13) Listado provisional de admitidos e excluidos para a contratación de 1 profesor de educación musical para o Conservatorio de Música.

Descargar pdf.

 

(08-08-13) Listado definitivo de admitidos para contratar a un Normalizador Lingüístico.

Descargar pdf.

 

(07-08-13) Listado provisional de admitidos para contratar a un Normalizador Lingüístico.

Descargar pdf.

 

(05-08-13) Listado definito de admitidos para cubrir unha praza de operario de Protección Civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria o seu titular, ata a reincorporación de seu titular.

Descargar pdf.

 

(01-08-13) Convocatoria para contratar a profesor de Educación Musical para o Conservatorio Municipal para impartir a asignatura de Musica e Movemento.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(01-08-13) Convocatoria para contratar a profesor de frauta traveseira para o Conservatorio Municipal.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(01-08-13) Convocatoria para contratar a profesor de Clarinete para o Conservatorio Municipal.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(31-07-13) Listado provisional de admitidos e excluidos para cubrir unha praza de operario de Protección Civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria o seu titular, ata a reincorporación de seu titular.

Descargar pdf.

 

(31-07-13) Resultado final das probas do proceso selectivo para  a contratación de un xefe de brigada municipal.

Descargar pdf.

 

(30-07-13) Resultado final das probas do proceso selectivo para  a contratación de tres peóns  de brigada municipal.

Descargar pdf.

 

(30-07-13) Resultado do 1º exercicio das probas do proceso selectivo para  a contratación de tres peóns  de brigada municipal.

Descargar pdf.

 

(29-07-13) Resultado das probas físicas do proceso selectivo para a contratación de un xefe de brigada.

Descargar pdf.

 

(29-07-13) Resultado final das probas do proceso selectivo para a contratación de un peón conductor de brigada municipal.

Descargar pdf

 

(26-07-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a tres peóns de brigada obxecto do convenio de colaboracion suscrito entre a Conselleria de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participacion na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(26-07-13) Convocatoria para contratar a un Normalizador lingüístico.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(23-07-13) Corrección de erro nas bases para contratar a tres peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar certificado.

 

(23-07-13) Corrección de erro nas bases para contratar a un peón-conductor de brigada obxecto do convenio de colaboracion suscrito entre a Conselleria de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participacion na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigada de prevención e defensa.

Descargar certificado.

 

(23-07-13) Corrección de erro nas bases para contratar a un xefe de brigada obxecto do convenio de colaboracion suscrito entre a Conselleria de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participacion na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigada de prevención e defensa.

Descargar certificado.

 

(23-07-13) Listado de admitidos para contratar a un xefe de brigada obxecto do convenio de colaboracion suscrito entre a Conselleria de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participacion na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigada de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(23-07-13) Listado de admitidos para contratar a un peón-conductor de brigada obxecto do convenio de colaboracion suscrito entre a Conselleria de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participacion na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigada de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(23-07-13) Lista provisional de admitidos para contratar a tres peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar pdf.

 

(23-07-13) Relación de aprobados da fase de concurso-oposición para contratar a dez persoas para o Grupo de Emerxencias Supramunicipais.

Descargar pdf.

 

(22-07-13) Relación de puntuación do segundo exercicio da fase de concurso-oposición para contratar a dez persoas para o Grupo de Emerxencias Supramunicipais.

Descargar pdf.

 

(17-07-13) Convocatoria para cubrir en réxime de internidade unha praza de operario de Protección Civil por atoparse en situación de incapacidade laboral transitoria o seu titular, ata a reincorporacion do seu titular

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(17-07-13) Convocatoria para contratar a un peón conductor de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar bases.

Descargar instancia.

Descargar táboa.

 

(17-07-13) Convocatoria para contratar a tres peóns de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar bases.

Descargar instancia.

Descargar táboa.

 

(17-07-13) Convocatoria para contratar a un xefe de brigada obxecto do Convenio de colaboración suscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

Descargar bases.

Descargar instancia.

Descargar táboa.

 

(15-07-13) Listado dos resultados para contratar a catro conductores de vehículos motobomba.

Descargar pdf.

 

(15-07-13) Resultados do proceso selectivo concurso - oposición para elaborar unha lista de reserva de traballadores sociais.

Descargar pdf.

 

(15-07-13) Contratación de dez persoas para o Grupo de Emerxencias Supramunicipal (Persoal Laboral) polo sistema de concurso-oposición libre.

    - Resultados da fase concurso e resultados da 1ª proba do GES.

        Descargar pdf

    

    - Data do segundo exercicio e exame de galego das probas do GES.

        Descargar pdf.

 

(11-07-13) Cambio no Tribunal dos procesos selectivos para contratar a dez persoas para o Grupo de Emerxencias Supramunicipal polo sistema de concurso oposición e para contratar a catro conductores de vehículos motobomba.

Descargar decreto.

 

(10-07-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a catro conductores de vehículos motobomba.

Descargar pdf.

 

(10-07-13) Elaboración, mediante concurso-oposición dunha lista de reserva de traballadores sociais.

Descargar Acta de Constitución do Tribunal

Descargar Acta da Fase de Concurso e datas das probas

 

(09-07-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a dez persoas para o Grupo de Emerxencias Supramunicipal polo sistema de concurso oposición.

Descargar pdf.

 

(05-07-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos para elaborar unha lista de reserva de traballadores sociais, aos efectos de contratacións futuras polo sistema de concurso-oposición.

Descargar pdf.

 

(05-07-13) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a catro conductores de vehículos motobomba.

Descargar pdf.

 

(02-07-13) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar  a dez persoas para o Grupo de Emerxencias Supramunicipal polo sistema de concurso oposición.

Descargar pdf.

 

(02-07-13) Listado provisional de admitidos e excluidos para elaborar unha lista de reserva de traballadores sociais, aos efectos de contratacions futuras polo  sistema de concurso - oposición.

Descargar pdf.

 

(28-06-13) Convocatoria para contratar a catro conductores para os vehículos motobomba obxecto do Convenio de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais.

Descargar bases.

Descargar instancia.

Descargar anexos.

(19-06-13) Convocatoria para contratar a dez persoas para o Grupo de Emerxencias Supramunicipal (Persoal Laboral) polo sistema de concurso-oposición libre.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(14-06-13) Resultados das probas do proceso selectivo para a contratación dun/ha socorrista para as Piscinas Municipais.

Descargar pdf.

 

(13-06-13) Resultados das probas do proceso selectivo para a contratación dun/ha limpador/a para as Piscinas Municipais.

Descargar pdf.

 

(13-06-13) Resultados das probas do proceso selectivo para a contratación dun/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais.

Descargar pdf.

 

(12-06-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos  para contratar a un/ha socorrista para as Piscinas Municipais.

Descargar pdf.

 

(12-06-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a un/ha limpador/a para as Piscinas Municipais.

Descargar pdf.

 

(12-06-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais.

Descargar pdf.

 

(10-06-13) Listado provisional de admitidos e excluidos  para contratar a un/ha socorrista para as Piscinas Municipais.

Descargar pdf.

 

(10-06-13) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a un/ha limpador/a para as Piscinas Municipais.

Descargar pdf.

 

(10-06-13) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais.

Descargar pdf.

 

(03-06-13) Convocatoria para contratar a un/ha encargado/a da taquilla para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar bases.

Descargar instancia.

(03-06-13) Convocatoria para contratar a un/ha socorrista para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar bases.

Descargar instancia.

(03-06-13) Convocatoria para contratar a un/unha Limpiador/a para as Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(30-05-13) Resultados das probas do proceso selectivo para a contratación de doce peóns subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

Descargar pdf.

 

(28-05-13) Resultados das probas do proceso selectivo para contratar a un conductor para unha desbrozadota dependente do Departamento de Rural.

Descargar pdf.

 

(24-05-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos para contratar a un conductor para unha desbrozadota dependente do Departamento de Rural.

Descargar pdf.

 

(24-05-13) Resultados do exercicio das probas do proceso selectivo para cubrir 3 postos de Auxiliares de Policía Local para tempada de verán.

Descargar pdf.

 

(23-05-13) Convocatoria para contratar a 12 peóns subvencionados pola Deputación de Pontevedra ao abeiro das Bases Reguladoras da concesión de axudas e subvencións para a execución do Plan Provincial de Emprego 2013.

Descargar pdf.

 

(22-05-13) Listado provisional de admitidos e excluidos para contratar a un conductor para unha desbrozadora dependente do Departamento de Rural.

Descargar pdf.

 

(20-05-13) Listado definitivo de admitidos e excluidos para cubrir 3 prazas de Auxiliar de Policía Local para a tempada de verán.

Descargar pdf.

 

(16-05-13) Anuncio aclaratorio listas provisorias Auxiliares Policía Local.

Descargar pdf.

 

(15-05-13) Listado de admitidos e excluidos para cubrir 3 prazas de auxiliar de policía local para a tempada de verán.

Descargar pdf.

 

(08-05-13)  Convocatoria para contratar como persoal laboral temporal a tres Auxiliares de Policía Local para a tempada de verán.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(02-05-13) Convocatoria para contratar a un conductor para un tractor desbrozadora dependente do Departamento do Rural.

Descargar bases.

Descargar instancia.

 

(02-05-13)  Convocatoria para elaborar unha lista reserva de Traballadores/as Sociais, aos efectos de contratacións futuras motivadas por baixas por enfermidade, ausencias xustificadas prolongadas, vacacións, etc., polo sistema de concurso-oposición.

Descargar bases.

Descargar instancia.


(28-02-13) Resultados do segundo exercicio  das probas do proceso selectivo para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de administrativo de administración xeral.

Descargar pdf.

 

(25-01-13) Resultados do primeiro exercicio  das probas do proceso selectivo para cubrir, en réxime de interinidade, unha praza de administrativo de administración xeral.

Descargar pdf.

 

(23-01-13) Resultados do segundo exercicio e definitivos das probas celebradas paa cubrir en réxime de interinidade unha praza de limpador/a.

Descargar pdf.

 

 (15-01-13) Resultados do primeiro exercicio celebrado para cubrir en réxime de internidade unha praza de limpador/a.

Descargar pdf.

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1