Contratación de persoal

 (2-04-2019) Instancia para la solicitude de admisión no proceso selectivo para a provisión e propiedade dunha praza de limpiador/a (personal funcionario) do Concello da Estrada.

 

(2-04-2019) Instancia para a solicitude de admisión no proceso selectivo para a provisión e propiedade dunha praza de operario/a de obras e servizos básicos (personal funcionario) do Concello da  Estrada.

 

 (2-04-2019) Publicación no BOE para a provisión e propiedade dunha praza de limpiador/a (personal funcionario) do Concello da Estrada e dunha praza de operario/a de obras e servizos básicos (personal funcionario) do Concello da  Estrada. .

 

(26-03-2019) Corrección resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 pintores/as (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 4 peóns forestais, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Puntuación final do proceso selectivo para a contratación de 4 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 pintores/as (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Puntuación final do proceso selectivo para a contratación de 3 limpadores/as, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 4 albaneis (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 2 electricistas (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Resultado final do proceso selectivo para a contratación de 6 varredores/as, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(26-03-2019) Puntuación final do proceso selectivo para a contratación de 3 conserxes, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(22-03-2019) Corrección da listaxe dos resultados do segundo exercicio e puntuación total para a contratación de 6 varredores/as, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(21-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntuación total para a contratación de 6 varredores/as, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(21-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntuación total para a contratación de 4 peóns forestais, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(21-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntutación total para a contratación de 4 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(20-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntuación total para a contratación de 4 albaneis (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(18-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntuación total para a contratación de 2 pintores/as (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(18-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntuación total para a contratación de 2 electricistas (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(18-03-2019) Resultados do segundo exercicio e puntuación total dos exercicios para a contratación de 3 limpadores/as, ao abeiro do Plan Concellos 2019 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(15-03-2019) Puntuación total dos exercicios para a contratación de 3 conserxes, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(15-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 6 varredores/as , ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(14-03-2019) ANUNCIO de convocatoria de proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de funcionario/a de carreira (operario/a de obras e servizos básicos) polo sistema de oposición libre.

 

(14-03-2019) ANUNCIO de convocatoria de proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de funcionario/a de carreira (limpador/a) polo sistema de oposición libre.

 

(14-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 4 peóns forestais, ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(14-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 4 peóns obras públicas ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(14-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 4 albaneis (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(13-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 2 pintores/as (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(13-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 2 electricistas (axudantes), ao abeiro do Plan Concellos 2019, subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(12-03-2019) Resultado do segundo exercicio e resultado final do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de traballadores/as sociais.

 

 

(11-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 3 limpadores/as, ao abeiro do Plan Concellos 2019 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

(11-03-2019) Resultados do primeiro exercicio para a contratación de 3 conserxes, ao abeiro do Plan Concellos 2019 subvencionados pola Deputación de Pontevedra.

 

 

(08-03-2019) Resultado do primeiro exercicio do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de traballadores/as sociais.

 

 

(04-03-2019) Tribunal calificador do proceso selectivo para a contratación de 28 persoas desempregadas ao abeiro da Liña 3: Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais (Plan Concellos 2019 da Deputación de Pontevedra).

 

 

(02-03-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluidos/as para a contratación de 1 titulado/a superior con formación específica en drogodependencias e outras condutas aditivas e data do exame.

 

 

(27-02-2019) Tribunal calificador da convocatoria para a contratación mediante o sistema de oposición libre de 1 Titulado/a Superior con formación específica en drogodependencias e outras condutas aditivas en réxime laboral temporal.

 

 

(21-02-2019) Puntuación da fase de concurso do proceso selectivo para a elaboración dunha lista reserva de traballadores/as sociais.

 

(21-02-2019) Bases para a contratación laboral temporal de traballadores e traballadoras desempregados/as ao abeiro da Liña 3 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2019) da Deputación Provincial de Pontevedra.

 

 

(15-02-2019) Publicación BOP: "Bases xerais da convocatoria para cubrir en propiedade unha praza de operario de obras e servizos básicos (persoal funcionario)"

 

(15-02-2019) Publicación BOP: "Bases xerais da convocatoria dunha praza en propiedade de limpador/a (persoal funcionario)"

 

 

(08-02-2019) Bases xerais da convocatoria dun posto de persoal auxiliar administrativo para o voluntariado (persoal laboral temporal).

 

 

(07-02-2019) Resultado da parte práctica e resultado final do proceso selectivo para a contratación de 1 normalizador/a lingüístico/a para o Departamento de Cultura.

 

 

(05-02-2019) OCUPACIÓNS "Plan Concellos 2019 (liña 3: emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos muncipais)"

 

(05-02-2019) Bases xerais da convocatoria dun posto de licenciado/a en ciencias da actividade física e do deporte para o Departamento de Deportes (persoal laboral temporal).

 

(05-02-2019) Bases xerais da convocatoria dun posto de titulado/a superior con formación específica en drogodependencias e outras condutas aditivas (persoal laboral temporal).

 

 

(30-01-2019) Resultado da parte teórica do proceso selectivo para a contratación de 1 Normalizador/a Lingüístico/a para o Departamento de Cultura.

 

(30-01-2019) Modificación do Tribunal calificador designado na Resolución de Alcaldía nº 2019-0069, do proceso selectivo para a elaboración dunha Lista reserva de Traballadores Sociais, para o departamento de Servizos Sociais.

 

 

(22-01-2019) Listado definitivo de admitidos/as e excluídos da convocatoria de elaboración dunha lista reserva de traballadores/as sociais (persoal laboral temporal) para o departamento de Servizos Sociais, polo procedemento de concurso-oposición.

 

 

(15-01-2019) Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as e data do exame da convocatoria para a provisión dunha praza de Normalizador/a Lingüístico/a para o Departamento de Cultura (persoal laboral temporal).

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1