Anuncios

Desafectación dun camiño público ( 495,00 m2 ) radicado entre as leiras números 462-2, 463-1 e 463-2 da ZCP de San Miguel de Cora

11 Novembro 2013

O que se somete a información pública durante o prazo de 1 mes computado a partires da publicación deste Edito no Boletín Oficial da Provincia, para eventual presentación de reclamacións/obxecións perante o Concello polos posibles interesados.

Descargar información.

 

 

Aprobación inicial da Ordenanza municipal para a instalación e funcionamento das estruturas radioeléctricas de telecomunicacións do Concello da Estrada.

09 Setembro 2013

Aprobación inicial do Estudo de Detalle das rúas Waldo Álvarez Insúa e Padrón do Concello da Estrada, de promoción municipal

16 Agosto 2013

Anuncio de aprobación definitiva da Ordenanza do Estacionamento de Horario Limitado

02 Agosto 2013

Anuncio da aprobación da Ordenanza Reguladora do estacionamento de horario limitado

19 Xuño 2013

Faise público o Acordo a efectos de que os interesados poidan consultar o expediente na Secretaría Xeral do Concello, e realizar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas no prazo de 30 días, a contar dende o seguinte ao da publicación do presente no Boletín Oficial da Provincia.

Descargar anuncio

Descargar borrador da ordenanza

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1