Anuncios

Edito de publicación de sometemento a consulta pública

16 Outubro 2019

Este Concello pretende elaborar e aprobar a Ordenanza municipal de Venda Ambulante no Concello da Estrada, de conformidade coa Lei 13/2010, do 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia.

 

Co obxectivo de garantir a participación dos cidadáns no procedemento de elaboración de normas con rango regulamentario, e en cumprimento do disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP), con carácter previo á elaboración do proxecto ou borrador da Ordenanza, sométese a consulta pública previa para recabar a opinión dos cidadáns e organizacións máis representativas que potencialmente poidan verse afectados pola mesma, sobre unha serie de aspectos como son os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e as posibles soluciones alternativas regulatorias ou non regulatorias.

 

En consecuencia, sométese a consulta pública previa á elaboración do proxecto ou borrador da Ordenanza municipal Reguladora de Venda Ambulante no Concello da Estrada.

 

Descargar información completa.

 

 

 

 

 

 

Aprobación inicial do Proxecto de Ocupación das fincas non incorporadas á Xunta de Compensación SUD-R06-AVDA. DE VIGO

26 Agosto 2019

Previos os trámites preceptivos, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 12.08.19 aprobou inicialmente o Proxecto de Ocupación das fincas non incorporadas á Xunta de Compensación SUD-R06-AVENIDA DE VIGO, presentado en data 19.07.19 (asinado dixitalmente polo avogado e secretario da mesma, D. Juan Arnaiz Ramos e polo arquitecto, D. Germán Carballeira Martín, en igual data). Ten por obxecto o cálculo do valor do aproveitamento (deducidas as cargas de urbanización) que terá que recoñecerse aos propietarios que non solicitaron en prazo a incorporación á Xunta de Compensación.

 

Descargar pdf.

 

 

 

 

Apertura de novo prazo para a presentación de instancias do proceso selectivo para contratar a 1 xefe de brigada

04 Xullo 2018

(04-07-2018) Apertura de novo prazo para a presentación de instancias do proceso selectivo para contratar a 1 xefe de brigada, por producirse unha vacante, obxecto do Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería de Medio Rural e o Concello da Estrada para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.

 

Máis información no menú Contratatación de persoal.

 

 

 

 

Ampliación do prazo para a presentación de instancias do proceso selectivo para contratar a dous xefes de brigada

15 Xuño 2018

Máis información no menú Contratatación de persoal.

 

 

Aprobación definitiva da Ordenanza Municipal Reguladora de Normalización Lingüística

09 Abril 2018

Descargar pdf.

 

 

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1