Comisións Informativas

Están formadas por un Presidente ou delegado da presidencia e once vogais. Nelas están representados todos os grupos políticos que forman a Corporación Municipal. Poden ser permanentes ou especiais.

 

- Comisión Informativa de Facenda e  Especial de Contas

pp

D. Óscar Alejandro Durán Barros

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. Lucía Seoane Rosende

D. José Ismael Pena Villamor

Presidente delegado: D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

 

psoe

Dna. Belén Louzao Vieites

Dna. María Montserrat Maceiras Vicente

Dna. Silvia Neira Iglesias

D. Eduardo José Davila Rodríguez

 

Movete logo

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

bng

D. Xosé Magariños Maceiras

 

 

-Comisión Informativa de Urbanismo

pp

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. José Ismael Pena Villamor

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

Presidente delegado: D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

 

psoe

Dna. Belén Louzao Vieites

D. Román Suárez Porto

Dna. María Montserrat Maceiras Vicente

Dna. Silvia Neira Iglesias

 

Movete logo

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

bng

D. Xosé Magariños Maceiras

 

 

-Comisión Informativa de Organización, Persoal e Asuntos Xerais

pp

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. Lucía Seoane Rosende

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

Presidente delegado: D. Alberto Manuel Blanco Carracedo

 

psoe

Dna. Belén Louzao Vieites

D. Román Suárez Porto

D. Manuel Fernández Cerdeira

Dna. Silvia Neira Iglesias

 

Movete logo

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

bng

D. Xosé Magariños Maceiras

 

 

-Comisión Informativa de Benestar Social, Educación e Igualdade

pp

D. Óscar Alejandro Durán Barros

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Dna. Lucía Seoane Rosende

Dna. María del Carmen Durán Lea

D. José Ismael Pena Villamor

Presidente delegado: Dna. Amalia Goldar Cora

 

psoe

D. Luís Rendo Araujo

Dna. Ana Asorey Brea

D. Manuel Fernández Cerdeira

D. Eduardo Davila Rodríguez

 

Movete logo

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

bng

D. Xosé Magariños Maceiras

 

 

-Comisión Informativa de Cultura e Deportes

pp

D. José Ismael Pena Villamor

Dna. Lucía Seoane Rosende

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

D. Óscar Alejandro Durán Barros

Presidente delegado: D. Juan Manuel Constenla Carbón

 

psoe

D. Román Suárez Porto

D. Luís Rendo Araujo

Dna. Ana Asorey Brea

D. Eduardo Davila Rodríguez

 

Movete logo

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

bng

D. Xosé Magariños Maceiras

 

 

-Comisión Informativa de Rural e Medio Ambiente

pp

D. José Ismael Pena Villamor

Dna. Lucía Seoane Rosende

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Presidente delegado: D. Juan Manuel Constenla Carbón

 

psoe

D. Román Suárez Porto

D. Luís Rendo Araujo

Dna. Ana Asorey Brea

D. Manuel Fernández Cerdeira

 

Movete logo

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

bng

D. Xosé Magariños Maceiras

 

 

-Comisión  Informativa de Promoción Económica e Emprego

pp

D. José Ismael Pena Villamor

Dna. Lucía Seoane Rosende

Dna. María del Carmen Durán Lea

Dna. María de los Ángeles Pais Carbia

D. Miguel Óscar Rancaño Brañanova

Presidente delegado: D. Óscar Alejandro Durán Barros

 

psoe

D. Román Suárez Porto

Dna. María Montserrat Maceiras Vicente

Dna. Silvia Neira Iglesias

D. Eduardo Davila Rodríguez

 

Movete logo

Dna. María del Mar Blanco Casais

 

bng

D. Xosé Magariños Maceiras

 

 

  Concello da Estrada
Praza do Concello s/n
36680 A Estrada - Pontevedra
Telf: 986570165
info@aestrada.gal
- Política de privacidad
- Aviso legal
Conforme con:
HTML5 | CSS 3.0
face1
twitter1
inst1
youtub1